• Verantwoording en downloads Urtica de Vijfsprong

Cliëntondersteuning

in de Wet Langdurige Zorg (WLz)

Privacydocument

van Urtica de Vijfsprong (cliëntversie)

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat.

Passie Vruchten

Boekje over persoonlijke initiatieven in 2019 en tijdens de corona-maatregelen.

Cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WONEN WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WERK WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Wonen volwassenen WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Werk volwassenen WMO 2019

meerjarenbeleid 2019-2022

ANBI

Jaarplan 2022

kwaliteit/jaarverslag 2021

cliëntversie kwaliteit/jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 de Vijfsprong

Jaarrekening 2021 Urtica

organisatiestructuur

Meer informatie over Urtica de Vijfsprong?

Neem dan contact op!

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Algemeen 0575 - 55 34 59
Winkel 0575 - 47 10 43
Spoednummer voor cliënten van Urtica 0575 - 55 73 54