Skip to main content

Onze visie op biologisch dynamische landbouw

Proces Biologisch Dynamische Landbouw

Tekening: Bente Hamelink

In een tijd waarin het klimaat aan de orde van de dag is, is een landbouw die op een biologisch dynamische wijze plaats vindt een mogelijkheid om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden.

Voor alle levende wezens op de boerderij geldt dat ze zich naar hun eigen aard kunnen verwerkelijken. Dat betekent dat ze niet gemanipuleerd worden of op enigerlei wijze kunstmatig beïnvloed worden.

Die eigenheid van een plant of dier kan alleen tot verschijning komen als zij ook in haar samenhang wordt gezien. Levende wezens zijn in samenhang met de aarde, de zon en de krachten van de kosmos.

Biodiversiteit die wordt toegepast is ondersteunend aan de aarde in haar regeneratie en herstellend vermogen en de aarde raakt op deze wijze niet uitgeput.

Een belangrijke essentie van de biologisch dynamische boer is de bodemvruchtbaarheid; deze vruchtbaarheid komt tot stand in de ontmoeting tussen het levende en het minerale in de bodem en het in balans zijn van de interactie tussen beiden.

De composthoop waar het verleden (dat wat afgestorven is) van het bedrijf verzameld wordt, wordt met aandacht verzorgd. Aandacht voor de warmte, een goede vochtigheid en voldoende lucht. Door de ontwikkeling van schimmels, bacteriën en wormen en andere beestjes wordt het afgestorven materiaal omgevormd tot vruchtbare compost die belangrijk is voor de toekomst van het bedrijf.

De biologisch dynamische landbouw streeft een gesloten bedrijfskringloop na. Alles wat er aan voer, mest, zaad enz. nodig is moet zo veel mogelijk van het eigen bedrijf komen. Dit leidt tot een eigenheid en authenticiteit van het bedrijf, de zogenaamde bedrijfsindividualiteit. Je kunt dan vertrouwen op de kwaliteit van de eigen gewassen en compost, die een samenhang hebben met de eigen minerale uitgangssituatie van het eigen bedrijf. Je geeft je dieren voer van de eigen akkers en voedt je akkers met mest van de eigen dieren en zo kom je tot steeds meer authenticiteit van de producten van je bedrijf.

Het is een landbouw die, naast de inzichten die de natuurwetenschap heeft gebracht, oog heeft voor de grote en kleine natuurlijke samenhangen en dat een plek wil geven. Dit leidt tot producten die in kwaliteit (smaak, houdbaarheid, vitaliteit) zeer goed zijn en kan ook leiden tot een redelijke productie. Een belangrijk aandachtspunt is dat de bodem als belangrijkste productiefactor er steeds beter van wordt.

Als mens kunnen we oog hebben voor de grote en kleine samenhangen; door open te staan maken we ons ontvankelijk om in verwondering hierbij stil staan en ons te verbinden met de aarde, planten en dieren en onszelf. Het bewustzijn voor de samenhang van de dingen wijst ons op het belang van een rijk ecosysteem, op de kracht van het zelfherstellend vermogen van systemen waar een natuurlijke diversiteit is.

Meer informatie over het produktaanbod van De Vijfsprong? Over vrijwilligerswerk bij De Vijfsprong? Of over de zelfoogsttuin?

Neem contact met ons op!