Michaël

de tijd van Michaël

 

michael 

 

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

Rainer Maria Rilke

 

Het Michaëlfeest op 29 september is één van de jaarfeesten die we bij Urtica de Vijfsprong vieren. Hoe kunnen we dergelijke feesten opnieuw scheppen en levendig houden? Levendig houden betekent ook dat we er een eigen verbinding mee kunnen leggen. Een eigen verbinding met beelden uit de verhalen. Een jaarfeest wordt altijd vorm gegeven in samenhang met de natuur en met cultuur. In de natuur gaat het om het seizoen waarin het jaarfeest plaats vindt en het proces en de kwaliteiten in het seizoen. Bij de cultuur gaat het om de verhalen, de kunst, liederen die er zijn rondom het jaarfeest en de voeding die bereid wordt.

 

We kunnen ons verbinden met een seizoen, met de herfst in dit geval, door middel van het inlevend waarnemen. Stel je maar eens een plek voor in de natuur die je goed kent en probeer je in te leven. De kwaliteiten die door het inleven verschijnen kun je benoemen: vrucht worden, oogsten, inkeren, verstillen, afsterven, loslaten, waaien, terugtrekken, vergaan, verwelken, enz. Vervolgens kun je stil worden en de kwaliteiten mee naar binnen nemen en kijken of er een vraag in je opkomt. Het is bijzonder om vervolgens bijvoorbeeld intuïtief een kunstkaart uit te zoeken en te onderzoeken wat deze kaart over je vraag zegt. Als je dit uitwisselt met elkaar kun je vertellen wat er in jou gebeurd is en luisteren naar de ander. Iemand zei bijvoorbeeld: “ Ik kan zo meegenomen worden in de stemming van de herfst en merk nu dat ik stil mag staan bij de verstilling die optreedt en dat me dit ruimte biedt” of “ Ik merk dat als ik buiten de ruimte op blijf zoeken ik de herfst kan opnemen in mijn ziel.” De opgedane ervaringen kunnen na de uitwisselingen zich weer verdiepen in een stilte. Hoe zou je nu dit jaarfeest kunnen vieren? Dit kunnen nieuwe vormen en rituelen zijn, maar ook oude gebruiken waartoe een nieuwe verhouding gevonden is.