• Verantwoording en downloads Urtica de Vijfsprong

Cliëntondersteuning

in de Wet Langdurige Zorg (WLz)

Wie betaalt wat?

Welke kosten vergoedt Urtica (WLZ) ?
Wat betaalt de zorg-/hulpvrager zelf?
Voor welke kosten kun je een beroep doen op de WMO/JW?

Privacydocument

van Urtica de Vijfsprong (cliëntversie)

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat.

Passie Vruchten

Boekje over persoonlijke initiatieven in 2019 en tijdens de corona-maatregelen.

Cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WONEN WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WERK WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Wonen volwassenen WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Werk volwassenen WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

Samenvatting wonen en werken 2022

meerjarenbeleid 2019-2022

ANBI

Jaarplan 2022

kwaliteit/jaarverslag 2021

cliëntversie kwaliteit/jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 de Vijfsprong

Jaarrekening 2021 Urtica

organisatiestructuur

Meer informatie over Urtica de Vijfsprong?

Neem dan contact op!

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Algemeen 0575 - 55 34 59
Winkel 0575 - 47 10 43
Spoednummer voor cliënten van Urtica 0575 - 55 73 54