Skip to main content
  • Verantwoording en downloads Urtica de Vijfsprong

Documenten

Cliëntondersteuning

in de Wet Langdurige Zorg (WLz)

Privacydocument

van Urtica de Vijfsprong

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat.

cliënttevredenheid/ cliëntenraadpleging

Samenvatting wonen en werken 2022

meerjarenbeleid 2019-2022

Jaarplan 2022

organisatiestructuur

Bestuursverslag 2022

Verslag Raad van Toezicht 2022

Jaarrekening Vijfsprong 2022

Jaarrekening Stichting Urtica 2022

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Cliëntjaarverslag 2022

ANBI Urtica 2022

Klokkenluidersregeling 2023

Meer informatie over Urtica de Vijfsprong?
Neem dan contact op!