Skip to main content

Cliëntvertrouwenspersoon en cliëntinformatie

Soms kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de zorg die je (niet) krijgt, of je ervaart dat er sprake is van niet vrijwillige zorg, dan kan je contact opnemen met onderstaande mensen.

Klachtenregeling: klik hier

Heb je een klacht, dan volgt hieronder een kort stappenplan.

  1. Probeer de klacht eerst te bespreken met degene waar het om gaat en vraag daarbij ondersteuning van iemand indien nodig.
  2. Je kunt de klacht ook bespreken met je persoonlijk begeleider.
  3. Of bespreek je klacht met de intern vertrouwenspersoon van Urtica zodat je kunt vragen wie jou het best bij jouw klacht kan ondersteunen. Contactgegevens zie hierboven in het schema.
  4. Je kunt je klacht ook direct bespreken met je behandelaar of de orthopedagoog.
  5. Kom je er met hen niet uit, of wil je deze stappen overslaan, dan kun je bemiddeling door de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen. Contactgegevens Quasir zie hierboven in het schema.
    Klik hier voor de procedure van Quasir.
  6. Je kunt ook de Cliëntenvertrouwenspersoon direct inschakelen en de situatie met haar bespreken. Indien nodig kan zij je ondersteunen om een klacht in te dienen. Contactgegevens zie hierboven in het schema.
  7. Wie je ook inschakelt bij je klacht, binnen zes weken krijg je een reactie op jouw ingediende klacht.
  8. Wanneer je het niet eens bent met de klachtbehandeling kun je ook naar de geschillencommissie stichting Zorggeschil. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Via https://zorggeschil.nl/melding/  kun je bij hen je geschil melden. Stichting Urtica is voor de Wet Zorg en Dwang, Wet voor de verplichte GGZ, Gehandicaptenzorg, JW en WMO bij deze stichting aangesloten.

Heb je meer informatie nodig?

Neem contact met ons op!