banner nieuws

artikel in Antroposana over Telos

In het idyllische Vorden is een bijzonder evenwicht ontstaan tussen antroposofische zorg en bd-landbouw bij Urtica De Vijfsprong. Astrid van Zon leidt dit dubbele bedrijf sinds zes jaar en verkende met haar collega’s de kracht van de plek, de manier van werken en het welzijn van de mensen, dieren en planten die er leven. Wat valt er op te tekenen nu zij afstevent op afronding van haar directieschap?

Lees verder

Meer informatie?

Over het productaanbod van De Vijfsprong? Over vrijwilligerswerk bij De Vijfsprong? Of over de zelfoogsttuin? Neem dan contact op!

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Algemeen 0575 - 55 34 59
Winkel 0575 - 47 10 43
Spoednummer voor cliënten van Urtica 0575 - 55 73 54