Skip to main content
  • Urtica werkgebied tuinderij

Werken in de Tuin

Het werkgebied de Tuin op Urtica De Vijfsprong omvat een fijne tuin en een kas op het erf.
Er is een groot assortiment aan gewassen waardoor er het hele jaar van alles groeit. Daarnaast zijn er nog enkele percelen verderaf gelegen. Hier worden de gewassen geteeld die meer ruimte vragen, zoals aardappelen en pompoenen. De afzet is gericht op de eigen keuken en winkel. Sinds dit jaar zijn er ook de ‘zelf-pluk-abonnementhouders’, die van de opbrengsten uit de tuin genieten.

Wat doe je als je hier werkt?

Als deelnemer krijg je de kans om bij alles wat er in de tuin gebeurt, een rol te spelen. Van het voorbereiden van de grond, het zaaien, het planten, de gewasverzorging, tot de oogst en de afzet.
Alles hoort bij het werken op de tuin. Uiteraard kijken we hierbij wat past bij je mogelijkheden en wensen.

In de winter komen de activiteiten in de tuin meer tot rust. We hebben dan werkzaamheden in onze ‘winterwerkplaats’. Hier trekken we bijenwaskaarsen, we doen aan houtbewerken en zeefdrukken en maken linoleumsneden. Daarnaast zagen en kloven we hout. Ook onderhouden we machines. En in de kas worden enkele groenten geteeld.

Wie kunnen dit werk doen?

Als je in de Tuin wilt werken moet je fysiek werk kunnen en willen doen. Mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen meewerken. Maar ook stagiaires en vrijwilligers kunnen voor kortere of langere tijd hun bijdrage leveren. De tuinderij wordt geleid door een tuinder en een werkleider.

Wat leer je hier allemaal?

Naast kennis die je opdoet over hoe planten geteeld worden, leer je ook de grotere samenhangen in natuurlijke processen van kiemen, groeien, rijpen en zaadvormen herkennen. Je kunt op bepaalde deelterreinen een certificaat behalen, zoals compost maken en de motorkettingzaag gebruiken.

De Tuin bied je veel mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. Ook ervaar je mogelijkheden om ‘goed in je vel’ te raken of te blijven.
Je werkt bij ons in een team. Een team van verschillende mensen met hun kwaliteiten en opgaven. Ook als het om samenwerken gaat, kun je in onze tuin een heleboel leren.

Je krijgt ruimte om iets op een eigen manier te doen, maar je leert ook hoe iets beter of handiger kan. Je werkleider coacht je hierbij. Zo kan je groeien in zelfvertrouwen en daadkracht. Je kunt hierdoor weer andere perspectieven zien in je leven.

Waarom vinden deelnemers het fijn om in de Tuin te werken? 

“Het doet je goed om te werken op de Tuin. Je merkt dat je hier een belangrijke taak hebt.
De tuin heeft je zorg nodig. Je ziet na elke werkdag het resultaat van je arbeid. Je leert genieten van het werken in de natuur en met de aarde. En je kan trots zijn op de prachtige oogst waar je samen met anderen aan hebt bijgedragen.” (deelnemer)

Vacatures

Bekijk hier de vacatures bij Urtica De Vijfsprong! 

    Meer informatie over werken bij Urtica?

    Neem contact met ons op!