• Aanmelding en plaatsing bij Urtica de Vijfsprong

Fasen van de aanmeldingsprocedure voor wonen en werken

1. Aanmelden

Geïnteresseerde mensen die op zoek zijn naar een plek om te wonen of te werken kunnen zich melden via de aanmeldfunctionaris of via het aanmeldformulier op de website. Ook kan men zich aanmelden voor een rondleiding.

Zie ook pagina over het CAK

Mensen met een vraag voor behandeling verwijzen we naar de pagina behandeling en herstel.

Tot onze spijt hebben we een tijdelijke aanmeldstop moeten invoeren voor het behandeltraject op Urtica (zowel klinisch als deeltijd). Doordat het aantal aanmeldingen de laatste tijd flink is toegenomen is onze wachttijd ook gegroeid. De wachttijd bedraagt momenteel langer dan 6 maanden.

Het is dus niet mogelijk om je op dit moment aan te melden voor een behandeltraject op Urtica.

2. Oriëntatie

Er vindt een rondleiding plaats en er is mogelijkheid tot gesprek waar ingegaan kan worden op vragen zodat duidelijk wordt of iemand zich officieel aan wil melden voor wonen of werken of beiden.

3. Verdere kennismaking

De indicatie en verdere persoonsgegevens worden opgestuurd. Als er plaatsen open zijn wordt een kennismaking gepland op de locatie waar vraag naar is. Als er een inschatting is of locatie en zorgvrager bij elkaar passen kan er een proefweek afgesproken worden. Aan het einde van de proefweek worden de bevindingen uitgewisseld en zijn er afspraken of plaatsing mogelijk is.

4. Plaatsing en afronding

Afspraak met team, orthopedagoog wanneer plaatsing kan plaats vinden. Er wordt afgesproken wie persoonlijk begeleider is. Er wordt een datum genoemd en een diensverleningsovereenkomst gemaakt.

Meer weten over wonen en werken?

Neem contact met ons op!