Skip to main content
 • Urtica Behandelen en herstel

Groene GGZ

Urtica de Vijfsprong biedt ambulante SGGZ behandeling voor volwassenen met psychische problemen, in de groene omgeving van Vorden.

Visie

Tijdens het behandeltraject bij Urtica de Vijfsprong willen we met jou werken aan het versterken van veerkracht, zingeving en acceptatie.

Kernwaardes van waaruit wij werken

Wij geloven in de kracht van verbinding, gelijkwaardigheid, eigen regie, positieve gezondheid en contact met de natuur. Deze waarden geven ons richting in wat we doen en dragen bij aan veiligheid en vertrouwen.

Het team

Het ambulante behandelteam van Urtica de Vijfsprong bestaat uit verschillende disciplines (psychiater, verpleegkundig specialist, GZ-psychologen, verpleegkundigen, GGZ-agogen en vaktherapeuten) en biedt specialistische GGZ behandeling bij verschillende psychische problemen en kwetsbaarheid.

We werken vanuit een multi-disciplinaire setting, met diverse behandelvormen. Zo mogelijk maken we in de behandelingen gebruik van de natuur en groene omgeving. Urtica de Vijfsprong is voorloper van De Groene GGZ (Initiatief van Nature For Health en IVN Natuureducatie).

Voor wie?

Een behandeltraject bij Urtica de Vijfsprong is geschikt voor volwassenen met uiteenlopende problematiek:

 • Angst/paniekklachten
 • Depressieve klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Herstel na een psychotische episode
 • Posttraumatische stressklachten

Contra-indicaties

 • Ernstige ontregeling met crisis en noodzaak tot 24-uurszorg
 • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de crisisdienst nodig is
 • Actuele verslavingsproblematiek
 • Actuele psychose (ben je in herstel, dan kan je je wel aanmelden)
 • Eetstoornis als primaire diagnose
 • Acute bipolaire stoornis

Behandelaanbod

We bieden zowel groeps- als individuele behandeling. Het behandelprogramma wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Dit doen we altijd in overleg met elkaar. De eigen regie staat hierbij zoveel mogelijk centraal.

Groepsbehandeling

We werken bij Urtica de Vijfsprong graag in groepen. In groepstherapie doen zich andere dingen voor dan in een een-op-een behandelrelatie tussen client en behandelaar. Een groep weerspiegelt het echte leven, hierdoor worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Er is ruimte om in een veilige setting te experimenteren en te oefenen met nieuw gedrag. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor herkenning, erkenning, relativering, inspiratie, steun en troost. Je leert niet alleen van je eigen proces, maar ook van het proces van anderen.

Groepsbehandeling wordt aangeboden in groepsmodules en in doorlopende groepen. Bij doorlopende groepen is er geen specifieke start- en einddatum. Cliënten kunnen in- en uitstromen, de samenstelling van de groep kan dus regelmatig wijzigen. Bij een module is er sprake van een bepaalde looptijd (bijv. 10 weken) met een specifieke start- en einddatum.

Aanbod groepsmodules:

 • Positieve Gezondheid
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Slaap- en waakritme
 • Biografiegroep
 • Kunstzinnige therapie (beeldend)
 • Muziektherapie

Aanbod doorlopende groepen:

 • Herstellen in het groen
 • Lichaamsgerichte psychotherapie

Wil je meer informatie over de groepsbehandelingen? Klik dan hier!

Individuele behandeling

Naast groepsbehandeling bieden wij ook verschillende mogelijkheden voor individuele behandeling.

 • Wekelijkse (of om de week) behandel/ondersteunende gesprekken met GGZ-agoog of verpleegkundige
 • EMDR
 • Yücelmethode
 • Uitwendige therapie
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Psycho-educatie
 • Kunstzinnige therapie
 • Muziektherapie
 • Farmacotherapie

Wil je meer informatie over de individuele behandeling? Klik dan hier!

Aanmeldroute en intakefase

Voor een complete aanmelding vragen wij:

 • een verwijsbrief van de huisarts of huidige regiebehandelaar
 • indien van toepassing behandelinhoudelijke informatie over voorgaande behandelingen (zoals ontslagbrieven)
 • een ingevuld aanmeldformulier

Als je het formulier graag digitaal wilt invullen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat we het formulier in een Wordbestand naar je toe kunnen sturen.

Eisen voor verwijsbrief

Wij ontvangen bij voorkeur een verwijsbrief via ZorgDomein.
Als dit niet mogelijk is kan de verwijsbrief ook gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wat er dan in ieder geval op de verwijsbrief moet staan:

 • Datum verwijzing (gedateerd max 6 maanden voor start behandeling).
 • Gericht aan Urtica de Vijfsprong.
 • Naam, functie en persoonlijke AGB-code van de verwijzer.
 • Persoonlijke gegevens van de client die verwezen wordt: NAW, geboortedatum, BSN-nr en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of mailadres.
 • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dit mag met een DSM-5 code, maar is niet verplicht.
 • Specifiek benoemen dat het om een verwijzing naar de SGGZ (Specialistische GGZ) gaat.
 • Stempel en/of handtekening van de verwijzer.

Vragen

Overweeg je je aan te melden voor een behandeltraject bij Urtica de Vijfsprong, maar heb je nog vragen, stuur deze vragen dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of dien een terugbelverzoek in.

Wachtlijst

Na een complete aanmelding kan er meestal binnen 2 a 3 weken een intakegesprek gepland worden (indien intake geïndiceerd is).
Wij hebben momenteel geen wachtlijst voor de start van behandeling, dit betekent dat er kort na de intake gestart kan worden met het behandeltraject, mits de conclusie na intake is dat behandeling geïndiceerd is. Soms is er wel een wachtlijst voor een bepaalde module of specifieke individuele behandeling, maar in de meeste gevallen kan er dan wel vast met een ander behandelonderdeel gestart worden.

Bekostiging behandeling

Urtica de Vijfsprong biedt erkende GGZ behandeling. We hebben voor 2023 geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij niet-gecontracteerde zorg bieden aan de mensen die bij ons in behandeling zijn. Dat betekent ook dat de facturen van de behandeling niet rechtstreeks naar de zorgverzekering gaan, maar dat je deze zelf ontvangt en zelf betaalt aan Urtica. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dien je deze facturen zelf in bij je zorgverzekering. Bij een restitutiepolis wordt de behandeling volledig vergoed, bij een naturapolis wordt er een gedeelte vergoed (50-80%).

Als je een naturapolis hebt kun je wel terecht bij Urtica de Vijfsprong. Wij zullen het gedeelte wat niet vergoed wordt kwijtschelden. Wij vragen je dan wel om voor het volgende kalenderjaar (2024) over te stappen naar een restitutiepolis of om het gedeelte wat niet vergoed wordt zelf te betalen. Let op: je betaalt wel altijd zelf het eigen risico (€385,- of meer als je een hoger eigen risico hebt afgesloten) indien je eigen risico nog niet is aangesproken door andere zorgkosten.

Wij factureren maandelijks en hanteren daarbij de landelijk vastgestelde NZa-tarieven. Deze tarieven zijn te vinden in de tarievenzoeker.

No-show facturen

Wanneer je je afspraak wilt afzeggen of verzetten, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Dit kan via een telefoontje (evt. voicemailbericht) of mailtje naar degene waar je een afspraak mee hebt. In het geval van een intakegesprek kan er gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit staat ook vermeld in de uitnodiging voor het intakegesprek.

Als je niet op tijd hebt afgemeld of niet op je afspraak bent verschenen, zijn wij genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak.

Voor het intakegesprek bedraagt het no-show tarief €100,-. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no-show tarief van €50,-. Dit is slechts een gedeelte van de gemaakte kosten. Let op: deze kosten worden niet vergoedt door je zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Meer weten over behandeling en herstel?

Neem contact met ons op!