Aanmelding, intake en behandeling GGZ wachttijden

1. Aanmelding, intake/probleemanalyse en behandeling GGZ: gemiddelde wachttijden voor de cliënt. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Cliënt krijgt binnen twee weken een telefonische reactie.

2. De cliënt wordt teruggebeld door GGZ-agoog/verpleegkundige en er wordt een inschatting gemaakt of Urtica de Vijfsprong een geschikte plek kan zijn. Daarnaast wordt de cliënt geïnformeerd over wat het behandeltraject in kan houden en wat het verloop zal zijn. Ook wordt de mogelijkheid voor een rondleiding over het erf besproken. Indien gewenst kan dit ingepland worden.

Cliënt krijgt binnen een week telefonisch contact met een ggz-agoog of verpleegkundige.

3. Cliënt meldt zich aan doormiddel van:

  • Een verwijzing van de huisarts of huidige behandelplek. Indien SGGZ, moet dit op de verwijzing staan. Daarnaast moet een geldige AGB code aanwezig zijn van huisarts/behandelend arts/huidige behandelaar
  • Cliënt schrijft een biografie en motivatiebrief
  • Relevante informatie van de huidige behandelaar over de behandelgeschiedenis worden meegestuurd

Het is afhankelijk van de huisarts of huidige behandelaar van de cliënt hoe snel dit proces kan verlopen.

4. Na aanmelding van de cliënt checkt de medewerker van het secretariaat psychiatrie of de cliënt over een adequate verwijzing beschikt. Indien dit niet het geval is koppelt de medewerker dit terug aan zowel de cliënt als de verwijzer. De verwijzer is er dan voor verantwoordelijk dat de verwijzing aan de normen voldoet. Aanmelding wordt daarna beoordeeld door regie behandelaren (psychiater/GZ psycholoog/ verpleegkundig specialist)

Na ontvangst van de geldige verwijsbrief duurt het ongeveer 3 weken voordat de intake plaats kan vinden.

5. Na het intakegesprek met de behandelaar wordt in een MDO besproken of er een behandeltraject in gang wordt gezet en hoe dit eruit gaat zien.

Cliënt krijgt binnen twee weken een telefoontje hoe het vervolgtraject gaat zijn.

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Tel. 0575 - 55 34 59
Bij spoed 06 - 53 81 25 26