Skip to main content

Fasehuis

Het fasehuis wil een woonplek zijn voor mensen die vanuit eigen regie aan hun zelfredzaamheid gaan werken.

De geboden begeleiding wordt daarbij in 3 fasen afgebouwd. We doen dus in toenemende mate een beroep op aangeleerde vaardigheden en de eigen zelfstandigheid. Waar in fase 1 nog relatief veel structuur wordt geboden met een vast dagprogramma, laten we dit geleidelijk los in fase 2 en 3. Positieve gezondheid en herstellen in het groen zijn leidraad in de geboden begeleiding.


Het wonen is gericht op uitstroom binnen 2 jaar. Dit kan naar zelfstandig wonen zijn, al of niet met ambulante begeleiding, maar ook naar een andere beschermde woonvorm. Behandeling kan complementair aan het wonen aangeboden worden, maar het wonen en werken staat op de voorgrond!


Iedere bewoner gaat op ons erf aan de slag in één van de werkgebieden: huis, tuin, zuivel, vee of winkel. In die werkgebieden is een werkleider aanwezig die begeleidt en aanstuurt. Het idee is dat vanuit deze structuur ritme en vitaliteit gestimuleerd worden.

terug naar pagina Behandeling en herstel