Skip to main content
  • Groepsbehandeling bij Urtica

Groepsbehandeling

Positieve Gezondheid (module van 8 bijeenkomsten)

Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

In deze module gaan we bezig met wat gezondheid voor jou betekent. Welke aspecten zijn daarin wezenlijk belangrijk voor jou? Wat heb je nodig om je gezondheid te laten groeien? Elke bijeenkomst staat een pijler van Positieve Gezondheid centraal. Door ervaringsoefeningen (soms ook met beeldende middelen of schrijven) en gesprek sta je stil bij dit aspect van Positieve Gezondheid en kom je tot kleine concrete stappen om dit aspect te laten groeien.

ACT (module van 10 bijeenkomsten)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken (o.a. mindfulnesstechnieken) met elkaar combineert.

Soms maken we gebruik van beeldende werkvormen. Gezamenlijk zorgen de oefeningen voor het vergroten van je psychische flexibiliteit. ACT leert je om een vriendelijke houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. Met ACT oefen je een speelsere levenshouding waarbij je de angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe neemt. Tussen de bijeenkomsten door doe je thuisopdrachten en oefen je met wat is aangedragen (ongeveer 10 á 30 minuten per dag).

Slaap- en waakritme (module van 6 bijeenkomsten)

Slaap- en waakritme en hoe daarmee om te gaan.
Voldoende rust in de nacht geeft dat je de dag en de dingen van die dag kunt verwerken en de nieuwe dag wellicht beter aan kunt gaan.
Inhoud van de module: tips en informatie ten aanzien van voldoende nachtrust. Oefeningen, ondersteuning, theorie en ervaringen uitwisselen.

Biografie-groep (module van 8 bijeenkomsten)

Deze module neemt ons mee in de ‘levensfasen van de biografie’. Wat betekent elke fase voor ieders leven en specifiek voor jouw leven? Waarom zijn gebeurtenissen op dat moment van jouw leven gebeurd? Hoe dienen ze begrepen te worden? Welke kansen liggen er besloten in elke fase? Deze en andere vragen en thema’s rondom onze biografie komen aan de orde. Naast inzicht in de eigen biografie zullen we ook bezig gaan met zingevingsvragen en het vormen van concrete intenties om vanuit de biografische blik (anders) met gebeurtenissen van vroeger en nu innerlijk én uiterlijk om te gaan.

Kunstzinnige therapie (module van 10 bijeenkomsten)

In de kunstzinnige beeldende groepstherapie wordt gewerkt met gerichte interventies en met beeldende materialen, bijvoorbeeld schilderen, tekenen en boetseren. Tijdens het beeldend werken doe je fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op, dat wat van binnen leeft kan non-verbaal tot uiting komen. De beeldende therapie sluit aan bij het gezonde in de mens, versterkt en vergroot dat gezonde deel, vanuit hier kan er stap voor stap bevraagd worden datgeen je tegenkomt in de therapie. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is en dat er iets tot uiting kan komen wat (nog) niet eerder in woorden gevat kon worden. Je kan het werk loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt regelmatig beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het kan je confronteren met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie. Door ervaringsgericht te werken tijdens het traject kunnen inzichten groeien, kunnen rolpatronen en drempels begrijpelijker worden. Door in een groep te werken worden meerdere processen in gang gezet en ondersteund. Door samen aan oefeningen te werken, de kunstzinnige werken na te bespreken kunnen inzichten, complimenten, werk van anderen stimulerend, bevestigend en inzicht gevend doorwerken.

Muziektherapie (module van 8-10 bijeenkomsten)

Muziek spreekt direct in het gevoel aan en roept uiteraard bij iedereen iets anders op. Alles wat wordt beleefd mag er zijn en worden uitgesproken. Het werken in een groep heeft het voordeel dat er samenklanken kunnen ontstaan. Daarvoor moeten de gezongen of gespeelde klanken hoorbaar worden en dat kan op zich al een uitdaging zijn. Vervolgens is er afstemming op elkaar nodig; hoe verhoudt mijn klank zich tot de andere klanken?

Door de muzikale klanken ontstaat er een bedding of omhulling waarop je je gedragen kunt voelen. Dat geeft de mogelijkheid om dieper af te dalen naar gebieden in jezelf die moeilijker toegankelijk zijn. Daarnaast kan de muziek je helpen om uiting te geven aan wat er in je omgaat. Dit alles kan helpen om jezelf op een andere manier te onderzoeken en een nieuwe verbinding met jezelf aan te gaan.

Lichaamsgerichte psychotherapie (doorlopende groep)

Door middel van lichaamsgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn en middels psycho-educatie wordt informatie verstrekt over verschillende psychische klachten. Daarnaast is er ruimte om in de groep individuele vraagstukken/problemen uit te werken.

Herstellen in het Groen (doorlopende groep)

Door fysiek aan de slag te gaan en je te verbinden aan het erf en de omgeving ga je werken aan je fysieke en psychische herstel. De ene week werken we aan een klus op het erf (elke keer een andere klus), de andere week vindt er een wandeling plaats waar een opdracht aan gekoppeld is, bijvoorbeeld een observatieoefening om uit je hoofd te komen en in je lijf te zakken. Je stelt van tevoren behandeldoelen op, waar je tijdens de module mee aan het werk gaat. We proberen gebruik te maken van de locatie waar

Urtica de Vijfsprong zich bevindt en de bosrijke omgeving. De module start door je aan te sluiten bij de ochtendkring om 08.00 uur in de ochtend en sluit af net voor de koffiepauze. Zo maak je automatisch ook verbinding met de anderen op het erf en is er een mogelijkheid om laagdrempelig ook contact te maken door bijvoorbeeld een kopje koffie of thee mee te drinken. In het verbinden je kracht hervinden.

Meer weten over behandeling en herstel?
Neem dan contact met ons op!