Skip to main content
  • Toelichting op individuele behandelingen

Individuele Behandeling

Toelichting op individuele behandelingen

EMDR (Eye Movement Desensitazation Reprocessing)

EMDR is een individuele therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende, traumatische ervaring zoals een geweldsincident, een ongeval of seksueel grensoverschrijdende ervaringen. Tijdens deze behandeling wordt aan je gevraagd naar het schokkende beeld te kijken en tegelijkertijd iets anders te doen, zoals bijvoorbeeld dat je ogen de vinger van de therapeut volgen. Deze afleidende taak aan de ene kant en de nare herinnering aan de andere kant, zorgen ervoor dat het beeld vervaagt en de herinnering minder beladen aan voelt.

Yücelmethode

Dit is een methode die helpt om inzicht te krijgen en om gedachtes woorden te kunnen geven. Met de Yücelmethode ga je bouwen met blokken. Hiermee bouw je je eigen leven na. Dit doe je in gesprek met de behandelaar. Deze methode kan breed ingezet worden op vele thema’s en kan ook gebruikt worden als reflectie instrument.

Uitwendige therapie

Uitwendige therapie, gegeven door een verpleegkundige antroposofische zorg, bestaat uit applicaties: een kompres of wikkel, of een inwrijving van een bepaald lichaamsdeel of het hele lichaam; een totaal inwrijving. Bij het kiezen van de wikkel of de olie is er inzicht nodig In het verloop van het ziekte- en genezingsproces. Dit bespreken we kort- samen. Het gaat bij deze behandelingen om warmte, vertrouwen en kunnen ontvangen, en bijvoorbeeld over verdriet dat de ruimte krijgt, darmen die in beweging komen, verlichting in een proces, of nachten die makkelijker worden.

De huid is het grootste zintuig waarmee een mens met de wereld buiten hem in contact kan komen, ‘ontmoeten’. Op de huid brengen we de geneeskrachtige kwaliteiten aan van planten, kruiden, vruchten, in de vorm van een olie of een ‘hete wikkel’. Na het aanbrengen van de wikkel of de inwrijving volgt inbakeren in een flanellen laken, misschien nog een kruikje bij koude voeten en narusten in stilte. De olie doet zijn werk nog tot 24 uur na de behandeling.

Meestal kiezen we voor 7 behandelingen, één per week met een periode daarna van rust. Een volgende reeks kan altijd in overleg afgesproken worden.

Lichaamsgerichte therapie

Deze therapievorm heeft als uitgangspunt dat het lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen. Wanneer je voor langere tijd emotionele klachten hebt of druk ervaart, dan komt dit uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Door middel van lichaamsgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn. Hierdoor leer je de psychologische betekenis van je klachten herkennen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Cognitieve therapie gaat in op iemands gedachten en de emoties die door die gedachten beïnvloed worden. CGT leert je om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan.

Psycho-educatie

Een vorm van behandeling die gericht is op het verkrijgen van kennis en vaardigheden bij psychische problemen. Je leert om je eigen gedrag te herkennen en om jezelf te begrijpen.

Kunstzinnige therapie

In de kunstzinnige beeldende therapie wordt gewerkt met gerichte interventies en met beeldende materialen, bijvoorbeeld schilderen, tekenen en boetseren. Tijdens het beeldend werken doe je fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op, dat wat van binnen leeft kan non-verbaal tot uiting komen. De beeldende therapie sluit aan bij het gezonde in de mens, versterkt en vergroot dat gezonde deel, vanuit hier kan er stap voor stap bevraagd worden datgeen je tegenkomt in de therapie. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is en dat er iets tot uiting kan komen wat (nog) niet eerder in woorden gevat kon worden. Je kan het werk loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt regelmatig beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het kan je confronteren met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie. Door ervaringsgericht te werken tijdens het traject kunnen inzichten groeien, kunnen rolpatronen en drempels begrijpelijker worden.

Muziektherapie

Muziek spreekt direct in het gevoel aan en roept uiteraard bij iedereen iets anders op. Alles wat wordt beleefd mag er zijn en worden uitgesproken. Door de muzikale klanken ontstaat er een bedding of omhulling waarop je je gedragen kunt voelen. Dat geeft de mogelijkheid om dieper af te dalen naar gebieden in jezelf die moeilijker toegankelijk zijn. Daarnaast kan de muziek je helpen om uiting te geven aan wat er in je omgaat. Dit alles kan helpen om jezelf op een andere manier te onderzoeken en een nieuwe verbinding met jezelf aan te gaan.

Farmacotherapie

In overleg met jou kan medicatie worden voorgeschreven, of juist worden afgebouwd, door de psychiater of verpleegkundig specialist.

Meer weten over behandeling en herstel?
Neem dan contact met ons op