Skip to main content

Visie Urtica

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal waarin kracht en kwetsbaarheid voorkomen. In dit levensverhaal wordt zichtbaar hoe ieder zich op eigen wijze door het leven beweegt. Hoe ieder zich vanuit kwaliteiten en beperkingen ontwikkelt. In de ontmoeting met de mens die zorg of ondersteuning vraagt, sluiten wij hierop aan. 

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat in deze ontmoetingen gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. We vinden dat 'goede ontmoetingen' bijdragen aan de kwaliteit van het leven op Urtica.

Alle mensen die betrokken zijn bij Urtica vormen een gemeenschap. We streven ernaar dat ieders eigenheid en betekenis in onze gemeenschap zichtbaar wordt. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar waarderen.

De mensvisie van de antroposofie vormt onze basis. De hele mens staat hierin centraal. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke aspecten van iedere persoon die bij ons woont en/of werkt.

Urtica werkt nauw samen met stichting De Vijfsprong, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf, waar gewerkt wordt vanuit de eerbied voor aarde, plant, dier en mens.

Onze visie op herstel

Onze zorg en behandeling richt zich meer en meer op herstel. Dit betekent voor ons niet hetzelfde als genezen. Het betekent dat we je bijstaan om jouw weg te vinden om met je psychische kwetsbaarheid om te gaan. Je ontdekt wat jij hierin nodig hebt. Je leert om hierin extra goed voor jezelf te zorgen.

Maar we helpen je ook om je eigen draad weer op te pakken. Zo kun je jouw leven weer verder richting en inhoud geven in alle gebieden die belangrijk voor je zijn.

Herstel heeft meer kans van slagen als naastbetrokkenen actief betrokken zijn bij de behandeling. Daarom betrekken wij hen hier zo goed mogelijk bij.

Wij sluiten in onze benadering van herstel aan op het concept van Positieve Gezondheid. Gezondheid wordt hier gezien als “een vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren”.

Meer informatie over wonen en werken bij Urtica?

Neem contact met ons op!