• Wanneer in de spiegel van de mensenziel
    de hele gemeenschap kan leven
    en in de gemeenschap de kracht leeft
    van elk individu
    is dit genezend voor de mensheid

    Bewerking van een spreuk van R. Steiner

Visie Urtica

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal waarin kracht en kwetsbaarheid voorkomen. In dit levensverhaal wordt zichtbaar hoe ieder zich op eigen wijze door het leven beweegt. Hoe ieder zich vanuit kwaliteiten en beperkingen ontwikkelt. In de ontmoeting met de mens die zorg of ondersteuning vraagt, sluiten wij hierop aan. We zeggen ja tegen ieders levensverhaal en de ontwikkelingsweg die zich daarin ontvouwt.

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat in deze ontmoetingen gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. We vinden dat 'goede ontmoetingen' bijdragen aan de kwaliteit van het leven op Urtica.

Alle mensen die betrokken zijn bij Urtica vormen een gemeenschap. We streven ernaar dat ieders eigenheid en betekenis in onze gemeenschap zichtbaar wordt. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar waarderen.

De mensvisie van de antroposofie vormt onze basis. De hele mens staat hierin centraal. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke aspecten van iedere persoon die bij ons woont en/of werkt.

Urtica werkt nauw samen met stichting De Vijfsprong, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf, waar gewerkt wordt vanuit de eerbied voor aarde, plant, dier en mens.

Meer informatie over wonen en werken bij Urtica?

Neem contact met ons op!

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Tel. 0575 - 55 34 59
Bij spoed 06 - 53 81 25 26