• Verantwoording en downloads Urtica de Vijfsprong

Algemene voorwaarden

Zorg en dienstverlening Stichting Urtica

Cliëntondersteuning

in de Wet Langdurige Zorg (WLz)

Klachtenregeling

voor hulp- en zorgvragers op Urtica de Vijfsprong (samenvatting)

Privacydocument

van Urtica de Vijfsprong (cliëntversie)

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat.

Passie Vruchten

Boekje over persoonlijke initiatieven in 2019 en tijdens de corona-maatregelen.

organisatiestructuur

Cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WONEN WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting rapport WERK WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Wonen volwassenen WMO 2019

cliënttevredenheid/cliëntenraadpleging

samenvatting Werk volwassenen WMO 2019

Jaarplan 2021

Kwaliteitsverslag 2020

Kwaliteitsverslag 2020 clientversie

Jaarrekening Urtica 2020

Jaarrekening de Vijfsprong 2020

meerjarenbeleid 2019-2022

ANBI

Meer informatie over Urtica de Vijfsprong?

Neem dan contact op!

Reeoordweg 2a
7251 JJ  Vorden
Webteur

Tel. 0575 - 55 34 59
Bij spoed 06 - 53 81 25 26